Guds siste menighet kapitel 2. 8.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Menigheten er Guds eiendom

Jesus ser sin sanne menighet her på jorden, og han, vet at dens største interesse er å samarbeide med ham i å vinne sjeler. Jesus hører de troendes bønner, som kommer fra sønderknuste hjerter. Den allmektige kan ikke motstå deres begjæringer om frelse for sjeler som blir prøvd og fristet disse som er lemmer på Kristi legeme.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.