Guds siste menighet kapitel 2. 8.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Menigheten er Guds eiendom

”Ettersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor tre frem med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid." - Heb. 4, 14-16.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.