Guds siste menighet kapitel 2. 9.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Menigheten er Guds eiendom

Liksom David sa i sin bønn fordum, kan vi nå si: "Det er tid for Herren å gripe inn, de har brutt din lov." Sal. 119, 126. Men menneskene har fortsatt i sin ulydighet mot Guds lov inntil de har nådd et punkt av skamløshet som er uten sidestykke. Menneskene har øvd seg opp i ulydighet, og de nærmer seg hurtig grensen for Guds overbærenhet og kjærlighet. Men Gud vil helt sikkert gripe inn. Han vil forsvare sin ære og stanse den rådende ondskap. Vil da Guds lovlydige folk bli revet med i denne ondskapens bølge? Vil de bli fristet til å tenke nedsettende om Guds lov fordi andre håner den? Vil de ringeakte den lov som er selve grunnvollen i Guds regjering både i himmelen og på jorden? Nei. Menneskene vil nok fortsette å øse hån og forakt over Guds hellige lov. Men for menigheten vil hans lov stadig bli mer og mer dyrebar, hellig og ærverdig. Menigheten kan si som David: "De har brutt din lov Derfor elsker jeg dine bud mer enn gull, ja mer enn fint gull. Derfor holder jeg alle befalinger om alle ting for å være rette; jeg hater all løgnens sti.> Sal 119, 126-128._

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.