Guds siste menighet kapitel 2. 9.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Menigheten er Guds eiendom

Den kjempende menighet er ennå ikke den seirende menighet. Men Gud elsker sin menighet Gjennom profeten Sakarias har vi fatt undervisning om hvordan Gud gjør motstand mot Satan, som forsøker å kle Guds barn i de sorteste og mest skitne klær, og hvordan Satan trygler om å få lov til å ødelegge Guds folk. Men Guds engler beskytter dem mot fiendens hissige angrep. Profeten Sakarias sier:

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.