Guds siste menighet kapitel 3. 10.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Det er nå nesten førti år siden vi som et folk ble organisert. Det var en iblant oss som hadde erfaring til å bygge den opp fra grunnen av. Jeg kjenner de vanskelighetene som måtte overvinnes, og de svakhetene som organisasjonen skulle rette på. Jeg har hatt anledning til å legge merke til organisasjonens innflytelse i forbindelse med verkets vekst og utvikling. På et tidlig tidspunkt i vårt samfunns historie ga Gud oss et spesielt lys om organisasjonen, og dette lyset, sammen med den lærdommen som erfaringen har gitt oss, burde vi betrakte omhyggelig.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.