Guds siste menighet kapitel 3. 12.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Nye tiltak
Vi måtte igjennom en hard kamp før vi greide å gjennomføre organisasjonen. Til tross for at Herren ga oss det ene vitnesbyrd etter det andre om denne saken, var det sterk motstand mot organiseringen, og gang på gang matte vi forsvare den. Men vi visste at Herren, Israels Gud var med oss, og at han ledet oss etter sitt vise råd. Vi tok fatt på arbeidet med å bygge opp organisasjonen, og vi sa snart at dette var et viktig skritt i den riktige retning. Snart fikk vi se gledelige resultater av arbeidet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.