Guds siste menighet kapitel 3. 12.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Etter hvert som verket vokste, meldte det seg stadig nye oppgaver, og vi var rede ta fatt på dem .Herren rettet vår oppmerksomhet mot skolearbeidet og dets store betydning for verket. Vi forsto at vi måtte ha vare egne skoler for at barna våre kunne få en kristelig utdannelse i harmoni med Bibelens prinsipper. Barna matte vernes mot falsk filosofi og villfarelse. Vi følte at det var et stort behov for en helseinstitusjon som kunne gi vare egne medlemmer råd og hjelp, og samtidig kunne bli til velsignelse for andre. Disse planene ble snart realisert. Alt dette var misjonsarbeid av høyeste rang.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.