Guds siste menighet kapitel 3. 12.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Resultatet av forente anstrengelser
Verket ble ikke understøttet av store gaver eller legater. Det var ikke mange velstående iblant oss. Hva er sa hemmeligheten med vår store fremgang? Vi har fulgt befalingen fra vår frelses store høvding, og Gud har velsignet virksomheten. Sannhetens sæd er blitt spredt over store områder, og den har baret frukt. Vi har etter hvert fått mange institusjoner. Sennepskornet er vokst opp .til å bli et stort tre. Organisasjonen har vist seg å være en stor suksess. Vi gjennomførte en systematisk gaveplan etter Bibelens undervisning, og vi kan si med Paulus at "hele legemet sammenføyes og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver del især". --:- Ef. 4, 16. Etter hver; som vi har gått fremover ,har vart system for organisasjon stadig vist seg a være like effektivt.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.