Guds siste menighet kapitel 3. 12.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

På vakt mot uorden og forvirring
Ingen av oss må nære den tanken at vi kan unnvære organisasjonen. Det har kostet oss atskillig studium og arbeid a reise denne bygningen. Mens vi arbeidet med den, ba vi ofte om visdom, og vi vet at Gud hørte vare bønner. Det er en bygning som er oppført etter Guds befaling under store kamper og .mange offer. Våre brødre må aldri gjøre forsøk på å rive den ned. Hvis det blir gjort, vil vi fa se en tingenes tilstand som vi aldri har drømt om. I Herrens navn erklærer jeg at organisasjonen skal stå urokkelig, grunnfestet, styrket og stabilisert. På Guds befaling om å fortsette har vi gjort fremstøt endog når vanskelighetene syntes å være uovervinnelige. Vi vet hva det har kostet å gjennomføre Guds plan, men det er den som har gjort oss til et folk til det vi er i dag. Vi må være ytterst forsiktige, så vi ikke skaper uro i sinnene om ting som Gud har påbudt for å gi oss hell i arbeidet med å fremme hans verk.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.