Guds siste menighet kapitel 3. 13.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Englene samarbeider i enighet og harmoni. En fullkommen orden preger alt det de gjør. Jo mer vi etterligner engleskarens organisasjon og orden, desto bedre resultat vil det bli av de tjenende ånders arbeid for oss. Hvis vi ikke innser nødvendigheten av planmessig samarbeid, og hvis vi selv mangler orden og disiplin, og er planløse i våre gjøremål, kan englene ikke gjøre særlig meget for oss. Da vil de vende seg bort fra oss i sorg, for de har ikke lov til å velsigne uorden og forvirring. Alle som ønsker å samarbeide med de himmelske budbærere, må arbeide i takt med dem. De som er blitt salvet fra det høye, vil i all sin virksomhet oppmuntre til orden, disiplin og samarbeid. Da vil Guds engler gjerne samarbeide med dem. Men disse himmelske budbærere vil aldri godkjenne uregelmessighet, planløshet og uorden. All denne forvirringen er et resultat av Satans anstrengelser for å svekke våre krefter, gjøre oss motløse og hindre oss i å gjøre et godt arbeid.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.