Guds siste menighet kapitel 3. 13.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Satan vet at fremgang er en direkte følge av orden og planmessig samarbeid. Han vet at det hersker fullkommen orden i alt som har med himmelen å gjøre. Han vet at de himmelske hærskarer viser fullkommen lydighet og disiplin i alle sine handlinger. Satan gjør særskilte anstrengelser for å lede bekjennende kristne så langt som mulig bort fra himmelens orden og plan. Av denne grunn forsøker han å forføre endog Guds bekjennende folk til å tro at orden og disiplin er fiender av åndelighet. Han vil ha dem til å tro at den eneste trygge kursen er å la hver enkelt gå sin egen vei, og helst være så forskjellig som mulig fra de kristne samfunn som er organisert og arbeider for å gjennomføre orden og disiplin. Alle anstrengelsene som er gjort for å skape ordnede forhold, betraktes av noen som en farlig utvikling. De mener at organisasjonen fører med seg restriksjoner som vil innskrenke deres rettmessige frihet. De mener derfor at den er en slags-- pavevelde. Disse nidkjære sjelene syntes at det er en dyd å kunne skryte av sin frihet til å tenke og handle fritt og selvstendig. De vil ikke høre tale om at andre skal gi ordre eller ha det avgjørende ord. De vil ikke være ansvarlige overfor noe menneske. Det ble vist meg at det er Satans spesielle verk å lede menneskene til å mene at ifølge Guds plan har de rett til å bestemme for seg selv og velge sin egen kurs uavhengig av sine brødre.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.