Guds siste menighet kapitel 3. 13.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Gud leder et folk ut fra verden til en opphøyet plattform av evig sannhet - Guds bud og Jesu tro. Han vil lede og tilpasse sitt folk. De skal ikke være uenige, slik at en forfekter en bestemt anskuelse og en annen lærer noe som er helt motsatt. De må ikke trekke i hver sin retning uavhengig av menigheten. Gjennom de ulike nådegaver og styre måter som Gud har utrustet menigheten med, kan de alle sammen komme til enhet i troen. En bror kan kanskje gjøre seg opp en bestemt mening om ett sannhets punkt uten å ta hensyn til brødrenes mening om det. Han påstår at han har full rett til å holde fast ved sin avvikende tolkning, Hvordan kan han oppfylle Kristi bønn om enighet når han forsøker a agitere for å tvinge sin oppfatning inn på andre? Hvis så en annen og en tredje står opp og forsikrer at de har rett til å tro og forkynne hva som helst uten å ta hensyn til menighetens tro og lære, hvor blir det så av harmonien og enigheten som Kristus talte om i sin yppersteprestlige bønn?

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.