Guds siste menighet kapitel 3. 14.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Personlig ansvar og kristelig enhet
Selv om vi har et spesielt arbeid og et personlig ansvar overfor Gud, må vi likevel ikke handle etter vår egen dømmekraft uten å ta hensyn til våre brødres følelser og meninger. En slik handlemåte vil bare føre til uenighet og uorden i menigheten. Det er predikantenes plikt å respektere sine brødres meninger, Men predikantenes forhold til hverandre og til de læresetninger som de underviser i, må prøves av loven og vitnesbyrdet. Hvis de da har lærvillige hjerter, vil det ikke bli noen uenighet iblant oss, Men noen er tilbøyelige til å være respektløse. De driver bort fra de store, kjente veimerkene i vår tro. Derfor kaller Gud på sine tjenere og oppmuntrer dem til å være ett i lære og ånd.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.