Guds siste menighet kapitel 3. 14.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

I dag er det nødvendig at enheten er av en slik art at den kan tåle påkjenning. Vi har mange lekser å lære og svært mange som vi bør glemme. Gud og himmelen alene er ufeilbarlige. De som mener at de aldri behøver å gi avkall på en oppfatning som de syntes om, og at de aldri behøver å forandre mening, vil bli skuffet, Så lenge vi holder krampaktig fast ved våre egne ideer og meninger, kan vi ikke eie den enighet og samhørighet som Kristus ba om. Hvis en bror mener å ha fått nytt lys over et bibelsk emne, bør han med frimodighet forklare sitt standpunkt. Dernest bør hver enkelt predikant med en oppriktig ånd granske Skriften for å se om den nye tolkningen kan bevises med Guds inspirerte ord, "

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.