Guds siste menighet kapitel 3. 14.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Men en Herrens tjener må ikke stride, han må være mild mot alle, duelig til å lære andre, i stand til å tåle ondt, så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang ville gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten." - 2 Tim. 2, 24. 25.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.