Guds siste menighet kapitel 3. 10.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Helt fra begynnelsen har vår virksomhet vært offensiv. Menigheten hadde bare få medlemmer, og de fleste av dem kom fra de fattiges rekker. Våre synspunkter var nesten ukjent for verden. Vi hadde ingen kirker eller menighetshus, og vi hadde lite litteratur. Våre hjelpemidler til å drive virksomhet med var meget begrenset. Og medlemmene var spredt vidt omkring i byer og bygder, i skoger og på ensomme steder. Det budskapet vi hadde, var Guds bud og Jesu tro.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.