Guds siste menighet kapitel 3. 14.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Hva Gud har gjort
Når jeg ser tilbake på vårt folks historie, idet jeg har gjenkalt i erindringen hver eneste fase i samfunnets vekst og utvikling like til i dag, kan jeg bare si: "Lovet være Gud!" Når jeg ser hva Gud har gjort, blir jeg fylt med beundring og med en sterk tillit til Kristus, vår leder. Vi har ingenting å frykte for i fremtiden uten dette at vi kanskje kunne komme til å glemme den måten Herren har ledet oss på.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.