Guds siste menighet kapitel 3. 14.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Vi er nå et sterkt folk så sant vi setter hele vår lit til Herren. Han har betrodd oss de største sannhetene i sitt ord. Vi skylder ham takk for alt. Hvis vi vandrer i lyset når det skinner på oss fra Guds levende ord, vil vi bli pålagt et stort ansvar som svarer til det lyset Gud har gitt oss. Vi har mange viktige plikter å utføre, for Gud har betrodd oss hellige sannheter som vi skal bringe videre til andre. Vi skal gi dem i sin fulle skjønnhet og herlighet til verden. Vi skylder Gud å bruke alle de fortrinn som han har utrustet oss med, til å forskjønne sannheten ved en hellig karakter, Han vil bruke oss til å sende budskaper om advarsel, trøst, håp og kjærlighet til dem som lever i mørke, villfarelse og synd.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.