Guds siste menighet kapitel 3. 15.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Vi skylder Gud takk fordi han har gjort det mulig for oss å kunne gi vår ungdom både religiøs og intellektuell opplæring. Mange er nå blitt utdannet til å kunne arbeide i de forskjellige grener av verket, ikke bare i Amerika men også i fremmede land. Våre trykkerier, har skaffet litteratur som har spredt sannheten både fjernt og nær. Vi skylder en særskilt takk til Gud for alle gavene som er strømmet inn. Som små bekker danner en stor elv, skal disse gavene bli til en flom av godgjørenhet og velsignelse.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.