Guds siste menighet kapitel 3. 15.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

I dag har vi en stor skare av ungdom som kan utrette store ting om den blir ledet og oppmuntret på den rette måten. Vi ønsker, at barna skal tro sannheten. Vi ønsker at Gud skal velsigne dem. Vi ønsker at de skal ta del i en velorganisert plan for å hjelpe andre unge. Alle bør fa en utdannelse som kan gjøre dem skikket til å representere sannheten på en verdig måte. De må være i stand til å forklare grunnene for det håp som bor i dem De skal ære Gud ved sitt arbeid i alle grener av verket, . . .

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.