Guds siste menighet kapitel 3. 15.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Det er vår plikt å spre lyset omkring i verden liksom. Jesu disipler gjorde. Guds folk må være "rike på gode gjerninger, gavmilde" godgjørende så de legger seg opp en god grunnvoll for den kommende tid, at de kan gripe det sanne liv." 1 Tim. 6, 18. 19. - Testimonies to Ministers,side 24-32.

--------------
Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.