Guds siste menighet kapitel 3. 10.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Enhet i tro og lære
Min mann, sammen med Joseph Bates, Stephen Pierce Hiram Edson og en del andre og edle sannhetssøkere ,var blant dem som etter skuffelsen i 1844 søkte etter sannhet som etter skjulte skatte. Vi pleide å komme sammen ,og vi ba inderlig og alvorlig om at vi måtte fortsette å være i tro og lære .i viste at det ikke kunne være uenighet i Kristus og vi undersøkte det ene trospunkt etter andre. Bibelen, ble åpnet med en følelse av ærefrykt. Vi fastet ofte for å bli bedre . skikket til å forstå sannheten. Bibelstudiet ble åpnet med alvorlig bønn, og hvis vi støtte på et eller annet uklart punkt, drøftet vi det sammen. Hver enkelt av oss uttrykte fritt sine meninger. Så bøyde vi igjen våre knær, og vi ba inderlig og alvorlig om at Gud matte hjelpe oss til å innse at vi kunne være ett liksom Kristus var ett med Faderen. Vi gråt mange tårer.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.