Guds siste menighet kapitel 3. 11.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Vi tilbrakte mange timer på denne måten. Somme tider gikk hele natten med til alvorlig gransking av Guds ord. Vi ønsket så inderlig å kunne forstå sannheten for vår tid. Noen ganger kom Guds Ånd over meg, og da ble vanskelige spørsmål klare og tydelige, fordi Guds Ånd viste veien. Det hersket fullkommen harmoni og enighet mellom oss. Vi hadde alle sammen ett sinn og en ånd.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.