Guds siste menighet kapitel 3. 11.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Vi gjorde de alvorligste anstrengelser for å unngå at Skriften skulle tolkes i en bestemt retning bare for å tilfredsstille en enkelt persons meninger. Vi forsøkte å gjøre våre uoverensstemmelser så små som mulig, og vi ville ikke hefte os med mindre viktige emner som det kunne være delte meninger om. Men hver enkelt av oss følte at det var vår plikt å legge forholdene til rette blant oss slik at de kunne stemme med Kristi bønn for disiplene om at de alle skulle være ett med hverandre, liksom Kristus er ett med Faderen.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.