Guds siste menighet kapitel 3. 11.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Innføring av menighetsorden
Medlemstallet i menigheten økte litt etter litt. Sæden som var sådd, ble vannet av Gud, og han ga vekst. I den første tiden kom vi sammen til andakter, og vi forkynte sannheten til dem som ville høre på undervisningen. Vi holdt møter i private hjem, i store kjøkkener, i låver, i skolehus og i skogholt. Men det varte ikke sa lenge før vi var i stand til a bygge små menighetshus.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.