Guds siste menighet kapitel 3. 11.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Etter hvert som medlemstallet økte, ble det klart for oss at vi måtte ha en eller annen form for organisasjon. Uten den ville det snart bli forvirring og uorden i menigheten, og det ville bli umulig .for oss å drive misjonsvirksomhet på en tilfredsstillende måte. Organisasjon var en absolutt nødvendighet for a kunne underholde predikanter, begynne virksomheter på nye steder, beskytte både menigheten og predikantene. Mot uverdige medlemmer, verne om kirke eiendommene, trykke og utgi litteratur, og mange andre viktige grunner.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.