Guds siste menighet kapitel 3. 11.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Organisasjon" og videre utvikling

Men fremdeles var det blant medlemmene en sterk motvilje mot alminnelig organisasjon. Førstedags-adventistene var avgjort motstandere. av all organisasjon, og de fleste av syvendedags-adventistene hadde den samme innstillingen. Vi ba inderlig til Gud om at han måtte vise oss sin vilje. Ved Den Hellige Ånd fikk vi det svar at det måtte være en gjennomført orden og disiplin i menigheten, og at organisasjon var en nødvendighet. System og orden preger alle Guds gjerninger i hele universet. Orden er himmelens lov, og må også være en lov for Guds folk på jorden.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.