Guds siste menighet kapitel 6. 27.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Den Kjempende Menighet.

De som tar seg fore å forkynne et spesielt budskap på eget ansvar, og som sier at de har lært av Gud, men samtidig forsøker å rive ned det som Gud i årevis har bygd opp, handler ikke etter Guds vilje. Det er klart at disse menn har stilt seg på den store bedragerens side: - Dere må ikke tro det de sier. De har forent seg med Guds og sannhetens fiender. De vil latterliggjøre menighetens organisasjon og si at den er et system som er satt i verk av presteskapet. Vend dere bort fra slike mennesker! Dere må ikke lytte til deres budskap, selv om de siterer aldri så meget fra "Vitnesbyrdene" og forsøker å forskanse seg bak dem. Ta ikke imot dem, for Gud har ikke satt dem til å gjøre et slikt arbeid. Resultatet av deres virksomhet er at troen på "Vitnesbyrdene" blir svekket. Så langt det er mulig for dem, vil de ødelegge det arbeidet som jeg i årevis har strevd med.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.