Guds siste menighet kapitel 6. 25.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Den Kjempende Menighet.

Forkynnelsen av falske læresetninger er et av de midlene Satan bruker for å føre uomvendte mennesker inn i menigheten. Disse menneskene tenker ikke på å lyde Jesu ord om å arbeide for enighet i tro, ånd og lære i menigheten. De gjør ingen anstrengelser for å oppnå den Åndens enhet som Jesus ba om. Av denne grunn lykkes det ikke for Kristi etterfølgere å overbevise verden om at Gud sendte sin Sønn til verden "for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Joh. 3, 16.) Hvis denne Åndens enhet som Jesus ba om, eksisterte blant Guds folk, ville de være levende vitnesbyrd om sin tro. Da ville de sende ut herlige lysstråler som kunne lyse opp i det moralske mørke som ruger over verden.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.