Guds siste menighet kapitel 6. 25.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Den Kjempende Menighet.

Satan får anledning til å friste
I stedet for den enighet som skulle råde blant de troende, ser vi ofte uenighet. På den måten får Satan anledning til å friste menighetens medlemmer. Med sine omfattende forførelser og tillokkelser leder han dem som ikke har lært ydmykhet og saktmodighet av Kristus, til å vike av fra menighetens lære og prinsipper. På den måten forsøker han å bryte i stykker menighetens enhet. Så står det frem i menigheten menn som farer med vranglære, og de lokker disiplene etter seg. De påstår at Gud har gitt dem stort lys. Men legg merke til deres gjerninger! Viser de et lignende sinnelag som de to disiplene som gikk på veien til Emmaus? Da disse disiplene fikk se nytt lys, vendte de tilbake til Jerusalem til dem som Gud hadde ledet, og som fremdeles var ledere. Så fortalte de at de hadde møtt Jesus på veien og at de hadde talt med ham.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.