Guds siste menighet kapitel 6. 25.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Den Kjempende Menighet.

Men har disse menn, som sier at de har fått nytt lys om menigheten, fulgt disiplenes eksempel? Har de gått til dem som Gud har valgt til å lede og til å bære levende vitnesbyrd? Har de talt med dem, og har de gitt dem beviser for at det nye lyset vil gjøre dem bedre skikket til å berede menigheten for Herrens store dag? Har de søkt råd og veiledning hos dem som forkynner det siste advarselsbudskapet for verden? Har de rådført seg med dem som har hatt en lang og rik erfaring i Guds verk? Hvorfor var disse menn, som er så nidkjære for Guds verk, ikke til stede ved Generalkonferensens møter som ble holdt i Battle Creek? Menighetens gudhengitte menn var samlet der akkurat som menighetens ledere var samlet i Jerusalem før utgytelsen av Den Hellige Ånd. Ved hovedkvarteret, som er verkets store hjerte, åpnet mange sine skattkammer av dyrebart lys, og Herren utgjøt sin Hellige Ånd over sitt folk. Men fikk disse, som sier at de har fått nytt lys, del i velsignelsen fra det høye? Nei! Mens Den Hellige Ånd beveget hjertene ved møtene, og mange sjeler ble omvendt, lyttet disse menn til Satans fristelser. De ble inspirert med iver og nidkjærhet av en annen ånd til å gå ut og forkynne at nettopp denne menigheten som hadde mottatt Den Hellige Ånd, og som skal motta senregnet og den herlighet som skal opplyse hele jorden, er Babylon. Har Herren gitt dem et slikt budskap? Nei, deres budskap er bare usannhet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.