Guds siste menighet kapitel 9. 33.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet til sin menighet

Gud har ikke gitt deg noe budskap. Han har ikke befalt deg å kalle syvendedags-adventistene for Babylon. Han har heller ikke gitt deg ordre om å kalle sitt folk ut av menigheten. Alle de argumentene som du måtte finne på for å forsvare din påstand, veier ingenting i min vurdering av denne saken. For Herren har gitt meg et klart lys, som viser at ditt budskap ikke er sannhet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.