Guds siste menighet kapitel 9. 33.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet til sin menighet

Jeg tviler ikke på din oppriktighet og ærlighet. Jeg har flere ganger skrevet lange brev til dem som anklager syvendedags-adventistene for å være Babylon, og jeg har sagt til dem at de farer med usannhet. Du antar at noen har påvirket meg til å innta en forutfattet holdning. Hvis dette skulle være tilfellet, er jeg ikke skikket til å ha en betrodd stilling i Guds verk. Denne teorien som du arbeider med, har vært fremstilt for mitt sinn mange ganger. Flere personer har stått frem og påstått at Gud har gitt dem budskaper av lignende art til syvendedags-adventist menigheter>. Men det er blitt sagt til meg: "Tro dem ikke!" "Jeg har ikke sendt dem, men likevel går de."

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.