Guds siste menighet kapitel 9. 34.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet til sin menighet

Gud leder sitt folk. Han har et utvalgt folk, en menighet som han har satt til å forvalte sin lov. Han har betrodd sitt folk hellige verdier og evige sannheter, og han venter at de skal gi dem videre til alle mennesker. Herren vil formane og irettesette sitt folk. Budskapet til Laodikea er anvendelig på syvendedags-adventister som har for stort lys, men ikke bryr se om å vandre i det. De som Gud vil spy ut av sin munn, er slike som har en høy bekjennelse, men som ikke går i takt med sin store leder. Gud vil forkaste dem hvis de ikke omvender seg Det budskapet som kaller syvendedags-adventist menigheten for Babylon, og som oppfordrer medlemmene til å gå ut av den, er ikke sendt gjennom himmelske budbærere. Det er heller ikke kommet fra menneskelige redskaper som er inspirert av Guds Ånd.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.