Guds siste menighet kapitel 9. 34.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet til sin menighet

Det pålitelige og sannferdige vitne sier:
"Så råder jeg deg at du kjøper av meg gull, glødet i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan kle deg i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbart, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se! Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter Jeg; vær derfor nidkjær og omvend deg! Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi å ,sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og satt meg med min Far på hans trone." - ÅP, 3, 18-21.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.