Guds siste menighet kapitel 9. 35.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet til sin menighet

Menigheten skal ikke oppløses
Jeg gjentar: Herren har aldri talt gjennom dem som kaller menigheten for Babylon -, den menigheten som holder Guds bud! Det er sant at det finnes ugress blant hveten. Men Kristus har sagt at han vil sende sine engler for å samle ugresset i bunter og brenne det opp. Men hveten vil han samle I sin lade. Jeg vet at Herren elsker sin menighet. Den skal ikke oppløses i sine enkelte faktorer eller spaltes i uavhengige atomer, Det finnes ingen logikk i å gjøre noe slikt. Det finnes heller ikke det minste bevis for at noe slikt vil skje, De som tar imot slike falske budskaper, og som forsøker å få andre til å tro på dem, vil bli narret og skuffet, og de vil snart være rede til å ta imot andre og enda verre bedrag. De vil anstrenge seg til ingen nytte, Men i menigheten finnes det noen som er stolte, selvkloke og påståelige i sin vantro. De nekter å gi opp sine feilaktige teorier, selv om det hoper seg opp stabler av beviser på at budskapet til Laodikea passer godt på dem, Men dette vil ikke oppløse eller ødelegge menigheten, Både ugresset og hveten må vokse sammen inntil høsten kommer, Da blir det englenes oppgave å skille ugresset fra hveten.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.