Guds siste menighet kapitel 9. 35.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet til sin menighet

Jeg formaner syvendedags-adventist menigheten til å være meget forsiktig med å ta imot nye ideer og forestillinger som kommer fra personer som mener at de har fått stort lys. De syntes ikke å ha annen hensikt med sitt arbeid enn å anklage og rive ned. Våre trofaste medlemmer må gi nøye akt på engelens ord til menigheten: "Hold sammen!" I enighet finnes styrke. La oss elske hverandre som brødre og søstre. La oss være overbærende og hensynsfulle mot hverandre. Gud har en menighet, og Kristus har sagt om den: "Dødsrikets porter skal ikke få makt over den." - Matt. 16, 18 .De budbærere som Herren sender, bærer guddommelig kjennetegn. -.: Review and Herald, 19 sept.1893

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.