Hvor bør vi bo? kapitel 2. 10.     Fra side 9 i den engelske utgave.tilbake

Unngå arbeidskonflikter

Flytt til friheten i landdistriktene
Det kommer snart en tid da fagforeningene vil presse på med sin kontrollerende makt. Gud har igjen og igjen oppfordret sitt folk til å flytte bort fra byene med sine familier og slå seg ned på landet, hvor de kan dyrke sin egen mat, fordi det i fremtiden vil bli vanskelig å kjøpe og selge. Vi bør nå akte på rådet som Gud har gitt oss gjentatte ganger: Dra ut fra byene og slå dere ned i landlige omgivelser, der menneskene ikke bor så tett innpå hverandre, og hvor dere ikke så lett blir hindret av motstandere. - Letter 5 (1904). .

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.