Hvor bør vi bo? kapitel 2. 12.     Fra side 11 i den engelske utgave.tilbake

Unngå arbeidskonflikter

"Du skal elske. Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din hu, og din neste som deg selv... Disse ordene oppsummerer menneskets hele plikt. Det betyr at man vier alt, legeme, sjel og ånd, til Guds tjeneste. Hvordan er det mulig for mennesker å adlyde disse ordene og samtidig love å støtte noe som fratar naboene friheten til å følge sin egen vilje? Og hvordan kan mennesker adlyde disse ordene og likevel danne sammenslutninger som berøver de fattige klassene for goder som rettmessig tilhører dem, og hindrer dem i å kjøpe og selge uten under særlige betingelser? -Letter 26 (1903).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.