Hvor bør vi bo? kapitel 2. 10.     Fra side 9 i den engelske utgave.tilbake

Unngå arbeidskonflikter

Det vil komme vanskeligheter i arbeidslivet
Fagforeningene vil bli en av mange krefter som vil påføre jorden så vanskelige tider som det aldri har vært make til siden jordens begynnelse. - Letter 200 (1903).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.