Hvor bør vi bo? kapitel 2. 11.     Fra side 10 i den engelske utgave.tilbake

Unngå arbeidskonflikter

Alle de evner som er betrodd oss må vi nå bruke til å gi verden det siste advarselsbudskap. I dette arbeidet må vi bevare vår individualitet. Vi må ikke slutte oss til hemmelige selskaper eller til fagforeninger. Vi må ikke være bundne i vårt forhold til Gud, men stadig se hen til Kristus for å få undervisning. Alt det vi foretar oss må vi gjøre fordi vi forstår hvilket viktig arbeid vi har å utføre for Gud. - Testimonies, vol. 7, s. 84 (1902).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.