Hvor bør vi bo? kapitel 2. 12.     Fra side 10 i den engelske utgave.tilbake

Unngå arbeidskonflikter

Ringeakt for de ti bud
Fagforeningene er et av tegnene på de siste dager. Menneskene binder seg sammen i knipper som er ferdige til å brennes. Det kan godt være at de er medlemmer av menigheten, men så lenge de stAr tilsluttet disse foreningene, er det umulig for dem å holde Guds bud, for å tilhøre disse foreningene er det samme som å ringeakte hele tibudsloven.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.