Hvor bør vi bo? kapitel 4. 20.     Fra side 19 i den engelske utgave.tilbake

Landlige yrker

Alt det som må gjøres, kan jeg ikke omtale i detalj før man setter i gang. Be om dette, og husk at Gud står i spissen, at han er lederen for dette arbeidet på de forskjellige områder. Et sted hvor arbeidet blir lagt opp etter de riktige retningslinjer, kan være et eksempel for andre steder. Det må ikke forekomme smålighet og egoisme i det arbeidet som utføres. Det må bygges på enkel, sunn fornuft. Alle burde læres opp til ikke bare å hevde at de tror på sannheten som sådan, men å vise sin tro i det daglige liv. -Letter 25 (1902).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.