Hvor bør vi bo? kapitel 4. 18.     Fra side 17 i den engelske utgave.tilbake

Landlige yrker

Det å vende tilbake til enklere metoder vil bli satt pris på av både barn og unge. Arbeid i hagen og på marken vil være en velkommen avveksling fra den trettsomme rutinen med teoretiske lekser, som de unge sinn ikke burde være fanget av. For det nervøse barn som føler at læring fra bøker er slitsomt og vanskelig å huske, ville dette være særlig verdifullt. Det er glede og helse for barnet i det å studere naturen, og de inntrykkene som kommer til det, vil ikke blekne fra hukommelsen, for barnet vil sette dem i forbindelse med situasjoner som barnet selv har opplevd, og det fester seg i sinnet. - Testimonies, vol. 6, s. 178, 179 (1900).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.