Hvor bør vi bo? kapitel 4. 19.     Fra side 17 i den engelske utgave.tilbake

Landlige yrker

Mange jordbrukere har mislykkes i å sikre seg nok utbytte fra jorden sin fordi de har utført sitt arbeid som om det skulle være et mindre bra yrke, og de ser ikke velsignelsen i det, både for seg selv og for sin familie. Følelsen av å være slave er det de tenker mest på. Således forsømmer de jordene sine, avlinger kommer ikke i hus i rett tid, og når de skal foredle jorden, gjør de et overfladisk arbeid. - Fundamentals of Christian Education, s. 326, 327 (1894).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.