Hvor bør vi bo? kapitel 4. 19.     Fra side 18 i den engelske utgave.tilbake

Landlige yrker

Frukt, grønnsaker og fjærkre foreslått for ett område
I våre nærmeste omgivelser finnes et stort område hvor ingen ennå har bosatt seg. Noen av våre medlemmer som lever i den forgiftede atmosfære i byene, ville kunne tjene på å sikre seg noen mål av denne jorden. De kunne underholde seg selv ved å dyrke frukt og grønnsaker og holde fjærkre. Sanatoriet ville med glede kjøpe egg og grønnsaker av dem. Jeg skulle ønske et slikt foretak ville komme i gang. Stor velsignelse ville bli både foreldre og barn til del hvis de ville forlate de onde, forurensede byene og reise ut på landet. -Letter 63 (1904).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.