Hvor bør vi bo? kapitel 4. 19.     Fra side 18 i den engelske utgave.tilbake

Landlige yrker

Landliv - en velsignelse for de fattige
Hvis de fattige som trenger seg sammen inne i byene, kunne finne seg hjemsteder ute på landet, ville de ikke bare kunne underholde seg selv, men også finne sunnhet og lykke, som nå er ukjent for dem. Hardt arbeid, enkel kost, en forsiktig økonomi, ofte savn og vanskeligheter ville være deres skjebne. Men hvilken velsignelse det ville være for dem i å forlate byen med sine fristelser til det som er ondt, dens larm og kriminalitet, elendighet og urenslighet, til fordel for landets stillhet, fred og renhet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.