Hvor bør vi bo? kapitel 4. 20.     Fra side 18 i den engelske utgave.tilbake

Landlige yrker

De skulle for en stor del gjøre seg fri fra andre mennesker og deres hjelp. Skilt fra denne verdens skikker og fornøyelser vil de komme nærmere det vi kan kalle for naturens hjerte. Guds nærvær ville bli mer virkelig for dem. Gjennom naturen ville de høre hans stemme tale til sine hjerter om fred og kjærlighet, og både sinn og kropp ville ta imot den helbredende, livgivende kraft. - The Ministry of Healing, s. 190-192 (1905).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.