Hvor bør vi bo? kapitel 5. 21.     Fra side 20 i den engelske utgave.tilbake

Forberedelse for søndagslovene

Vanskelige tider foran oss
Vi bør ikke slå oss ned på steder der vi blir tvunget til nær kontakt med slike som ikke ærer Gud. En krise i forbindelse med søndagshelligholdelse vil snart komme.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.