Hvor bør vi bo? kapitel 5. 21.     Fra side 20 i den engelske utgave.tilbake

Forberedelse for søndagslovene

Søndagsholderne styrker seg selv med sine falske påstander, og dette betyr store vanskeligheter for dem som har bestemt seg for å holde Herrens sabbat. Vi burde plassere oss slik at vi kan holde sabbatsbudet i sin helhet. "Seks dager skal du arbeide", sier Herren, "og gjøre all din gjerning, men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud, da skal du intet arbeid gjøre." Vi skal være forsiktige så vi ikke plasserer oss slik at det vil være vanskelig for oss selv og våre bam å holde sabbaten.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.